Duurzaam ondernemen

ribbel wit

Lang voordat het duurzaamheidsaspect belangrijk werd in Nederland werd er al duurzaam gevist door Dilvis op het Alkmaardermeer.

Duurzaamheid betekent voor Dilvis:

  • Visstand beheren (dat doen we al sinds 1854)
  • Vangstmethode zo milieuvriendelijk mogelijk
  • Er wordt met grotere maaswijdte gevist dan wettelijk is voorgeschreven
  • Vissen naar draagkracht van het water
  • Vissoorten moeten zich door voortplanting in stand kunnen houden
ribbel wit

Uitzet pootaal en glasaal

Dilvis zet zelf jonge palingen uit in de natuur. In de afgelopen jaren zijn er tienduizenden pootaaltjes en glasaaltjes uitgezet in het Alkmaardermeer, en de omliggende polders. Wanneer de jonge palingen tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit de uitzetlocaties naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargasso Zee voor nageslacht te zorgen. Een tocht van 6.000 kilometer! Door de ernstige belemmering (dijken, gemalen en sluizen) van de natuurlijke migratie acht Dilvis het noodzakelijk om de palingstand te helpen en zet zich daarom in voor het verbeteren van de wilde palingstand.

Palingstand

Nederland staat wereldwijd bekend om haar waterwerken. Met de Afsluitdijk, Deltawerken, dijken en gemalen is het binnenland afgeschermd van de zeeën en wordt de waterstand op peil gehouden. Deze waterwerken zijn noodzakelijk om het water buiten de deur te houden, echter onderbreken deze bouwwerken wel de levenscyclus van paling. Het is inmiddels vrijwel onmogelijk voor jonge paling (glasaal) om Nederland binnen te komen. Ook de weg terug is gevaarlijk. Dagelijks worden geslachtsrijpe palingen in pompen van gemalen en waterkrachtcentrales beschadigd en overleven het niet.

Dilvis investeert in een duurzaam herstel van de palingstand. Niet alleen door zelf pootaal uit te zetten, maar ook door een deel van haar omzet af te dragen aan het Duurzaam Paling Fonds. Door projecten als 'Paling over de Dijk' kunnen geslachtsrijpe palingen (schieralen) worden opgevangen voor pompen en handmatig over de dijk in zee worden gezet.

ribbel wit

Nevepaling, DUPAN & ESF

Dilvis is aangesloten bij nationale en internationale organisaties. Zo is het familiebedrijf lid van de Nederlandse Vereniging van Paling Handelaren (NeVePaling) en de Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN). Dit is een branchevereniging voor de palinghandel in Nederland. Alle leden van NeVePaling dragen een percentage van hun omzet af aan het Duurzaam Paling Fonds / Eel Stewardship Fund (ESF). Tevens wordt van elke kilo verkochte gerookte palingfilet €1,- gestort in een fonds. Met het geld van het fonds wordt onder andere glasaal, die voor de Nederlandse kust op waterbarrieres stuiten, opgevangen en uitgezet in Nederlandse binnenwateren. Tevens wordt er in de herfst geslachtsrijpe paling over de dijk gezet, zodat ze hun weg kunnen vervolgen naar de Sargassozee.

 

ribbel groen

Gecertificeerd Sustainable Eel

De Sustainable Eel Group is een Europese organisatie die zich inzet voor het behoud en herstel van de palingstand. In 2010 werd de organisatie opgericht en inmiddels is het een groot Europees initiatief waar 5 wetenschappers, 5 milieubeschermers en verschillende deelnemers uit de visserijsector aan meerwerken.

De SEG heeft een Europese duurzaamheidsstandaard en certificeringsprogramma ontwikkeld voor duurzame palingkweek en –visserij. Dilvis voldoet aan de strenge eisen van de Sustainable Eel Standard en kwam als één van de eerste bedrijven in Nederland in 2010 in het bezit Sustainable Eel Chain of Custody-certificaat.

De hele supply chain van de aquacultuur paling uit Zweden en Nederland is geheel transparant en traceerbaar. Van glasaal vangst tot gerookte palingfilet. Recent heeft Dilvis een hercertificering ontvangen en hierdoor is alle paling die Dilvis verkoopt duurzaam gecertificeerd! Lees hier meer over de duurzame certificering van de SEG.

Top